You are currently viewing Szkolenie BHP wstępne i okresowe – różnice?

Szkolenie BHP wstępne i okresowe – różnice?

Szkolenie BHP wstępne i okresowe to dwa pojęcia, które nie zawsze są w pełni zrozumiane. Zarówno przedsiębiorstwo zatrudniające, jak i pracownicy często nie mają pełnej wiedzy na ten temat. Szkolenie wstępne jest obowiązkowe. Musi je przejść każdy pracownik, zanim przystąpi do pracy. Jest to konieczne, gdyż pracownik musi znać zasady bezpieczeństwa i higieny, jakie obowiązują na jego stanowisku. Musi znać wszystkie zagrożenia. Taki kurs trwa około 90 minut (min. 135 min- 3 godziny lekcyjne) w zależności od pełnionej funkcji oraz rodzaju przedsiębiorstwa. Okresowe szkolenia BHP są dla osób już pracujących jakiś czas w firmie.

Polegają na odświeżeniu wiadomości już znanych ze szkoleń wstępnych, ale też przekazanie ewentualnie nowych przepisów prawnych. Najważniejszą różnicę między jednym i drugim szkoleniem jest to, że z okresowego można zwolnić, natomiast wstępne jest obowiązkowe ( okresowe również są obowiązkowe- wyjątek dotyczy wyłącznie stanowisk administracyjno-biurowy , i to nie we wszystkich przypadkach) . Dodatkowo szkolenia BHP okresowe mogą być prowadzone w formie samokształcenia, kursu lub seminarium. Instruktaż zazwyczaj kończy się testem lub egzaminem w celu weryfikacji wiedzy.

Jeśli chodzi o szkolenia usunął bym informacje odnośnie możliwości zwolnienia ze szkolenia okresowego, jest to jeden wyjątek dotyczący stanowisk administracyjno-biurowych i to z wieloma włączeniami.

Szkolenia wstępne to czas min 135min – 3 godziny lekcyjne

Szkolenia wstępne również można przeprowadzać online zgonie w związku z sytuacją covid-19 wprowadzono spec ustawę.

Dodaj komentarz