Stały nadzór BHP

Nadzór BHP – co warto o nim wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa o stały nadzór BHP powinien zadbać pracodawca (art. 23711 Kodeksu Pracy). Związane z nim czynności mogą być wykonywane samodzielnie lub też za pośrednictwem odpowiednio wykwalifikowanych osób świadczących usługi BHP. Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowy nadzór BHP wymaga posiadania m.in. umiejętności związanych z:
  • oceną ryzyka i warunków pracy,
  • prowadzeniem szkoleń,
  • przygotowywaniem programów kursów,
  • opracowywaniem regulaminów i reprezentowaniem firmy przed organami kontroli państwowej tj. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego.

Dlaczego warto powierzyć nadzór BHP profesjonalistom?

Osoba, której powierza się nadzór BHP, ma duży wpływ na tworzenie w firmie kultury bezpiecznej pracy, dlatego też powinna wykazywać się wysokim poziomem umiejętności edukacyjnych i społecznych, a także przyjaznym podejściem do pracowników. To jej działania pozwalają bowiem w dużym stopniu zminimalizować ryzyko występowania wypadków oraz ograniczyć oddziaływanie czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych.

Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą się czuć bezpieczniej i nie stresować się, że poniosą uszczerbek na zdrowiu lub zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

Dodatkową zaletą, jaką niesie za sobą staranny i regularny nadzór BHP, jest wynikający z niego szacunek pracowników. Dzięki niemu czują oni, że pracodawca się o nich troszczy, i w efekcie tego wykazują większą lojalność wobec niego.

Dlatego też nasza firma oferuje Państwu stały, kompleksowy nadzór BHP, przeprowadzany w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Mamy doświadczenie w firmach zajmujących się: obróbką metali, spawalnictwem, budownictwem, przemysłem, transportem, produkcją,  administracją.

Nasi klienci dbają o wysokie standardy bezpieczeństwa, dlatego też w każdej firmie sprawujemy nadzór BHP bardzo rzetelnie, dostosowując się do jej indywidualnych warunków technicznych, organizacyjnych i społecznych. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji lub podjąć z nami współpracę, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skontaktowania się z nami poprzez adres e-mail bądź też telefonicznie.

Dlatego też nasza firma oferuje Państwu stały, kompleksowy nadzór BHP, przeprowadzany w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli w autoryzowanych serwisach samochodowych oraz firmach zajmujących się:

  • obróbką metali,
  • spawalnictwem,
  • budownictwem,
  • przemysłem,
  • administracją.

Nasi klienci dbają o wysokie standardy bezpieczeństwa, dlatego też w każdej firmie sprawujemy nadzór BHP bardzo rzetelnie, dostosowując się do jej indywidualnych warunków technicznych, organizacyjnych i społecznych. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji lub podjąć nami współpracę, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skontaktowania się z nami poprzez adres e-mail bądź też telefonicznie.

Szkolenia w trzech językach Z dowolnego miejsca, i dowolnej porze bez ograniczeń czasowych.

Najlepsze szkolenia BHP online

Wygodne Rozwiązanie, Zrób Kurs Przez Internet. Zdobądź Certyfikat.
Zobacz aktualną ofertę szkoleń na naszej platformie.