O nas

BHP Protex

Jesteśmy specjalistyczną firmą świadczącą usługi BHP i PPOŻ. o charakterze outsourcingowym. Działamy na rynku od 2016 roku. Posiadamy cenną wiedzę, fachowe doświadczenie, a także sprawną i wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Dzięki temu nasi eksperci mogą zrealizować dla Państwa przystępne i bogate w wiedzę szkolenia BHP.  Oferujemy wam także skrupulatny nadzór i wiele innych usług. Zatrudnieni w naszej firmie specjaliści BHP i PPOŻ. działają szybko i dokładnie, przykładając się do powierzonych im zadań. To z kolei przekłada się na zdecydowaną poprawę funkcjonowania biznesu i lepszą znajomość przepisów.

Nowoczesne rozwiązania

Zautomatyzowany system umożliwia natychmiastową rejestrację i wystawianie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo dzięki funkcji koordynatora możesz kontrolować postępy swoich pracowników.

Efektywna nauka

Wszystkie kursy zostały przygotowane przez ekspertów. Przedstawione szkolenia są w formie innowacyjnej formie wideo.

Przystępna cena

Mamy świadomość, że dla naszych partnerów biznesowych tak ważny jest komfort finansowy.

Wielojęzyczność

Oferowane szkolenia w naszej platformie online są dostępne w 3 językach : Polskim, Ukraińskim i Angielskim.

Najczęściej zadawane pytania:

Szkolenie BHP przeprowadzane w formie e-learningu dopuszczalne są dla:

  • nowo zatrudnianych pracowników, niezależnie od stanowiska pracy, w każdej grupie zawodowej
  • osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby,
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Szkolenia e-learning BHP są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy, w związku z tym, iż są zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.

Zarówno szkolenie bhp online, jak i test egzaminacyjny są nieograniczone czasowo.

Do egzaminu końcowego można podchodzić wielokrotnie, aż do uzyskania wyniku pozytywnego

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z testu kończącego kurs, otrzymają Certyfikat będący potwierdzeniem ukończenia szkolenia BHP online zgodnego z rozporządzeniem Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.

Certyfikat ukończenia szkolenia jest dostępny natychmiast po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego, w zakładce certyfikaty. Certyfikat w wersji elektronicznej jest honorowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy. Istnieje również możliwość zamówienia certyfikatu w wersji tradycyjnej. Certyfikat zostanie wysłany do Państwa listem poleconym.

Posiadamy niezbędne kwalifikacje dla Specjalistów ds. BHP: ukończone studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanie pedagogiczne oraz wieloletnią praktykę zawodową.

Najlepsze szkolenia BHP online

Wygodne Rozwiązanie, Zrób Kurs Przez Internet. Zdobądź Certyfikat.
Zobacz aktualną ofertę szkoleń na naszej platformie.