You are currently viewing Czy pracodawca ma obowiązek szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy?

Czy pracodawca ma obowiązek szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy pozwala pracownikom na naukę jej skutecznego udzielania w razie wypadku przy pracy. Czy jednak jego przeprowadzanie jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy? Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wiąże się to dla niego z kolejnymi kosztami i (tylko pozornie!) nie przynosi korzyści?

 

Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc to czynności wykonywane w razie wypadku, doznania urazu lub ataku choroby, do momentu przybycia pogotowia ratunkowego. Należą do nich m.in.:

  • rozpoznanie zagrożenia,
  • wezwanie pomocy,
  • resuscytacja krążeniowo oddechowa (do momentu przybycia ratowników medycznych),
  • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
  • kontrolowanie stanu poszkodowanego,
  • tamowanie krwotoków,
  • defibrylacja,
  • ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej,
  • inne czynności ratunkowe.

Czynności te należy wykonać w jak najkrótszym czasie od wystąpienia zagrożenia. Przed ich rozpoczęciem trzeba pamiętać o usunięciu – jeśli to możliwe – źródła zagrożenia.

 

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Zgodnie z regulacjami polskiego prawa każda osoba będąca świadkiem zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu innego człowieka ma obowiązek udzielić mu pierwszej pomocy. Wyjątkiem są sytuacje, w której związane z nią czynności łączą się z narażeniem ratującego na niebezpieczeństwo.

Oznacza to, że obowiązek udzielania pierwszej pomocy dotyczy zarówno świadków wypadku, jak i osób w nim uczestniczących lub widzących jego skutki.

 

Kurs pierwszej pomocy – kto w pracy powinien go odbyć?

Kodeks Pracy nakłada na każdego pracodawcę wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Odpowiednie kwalifikacje do tego powinien posiadać co najmniej jeden pracownik na każdą zmianę. Ostateczna liczba takich osób jest zależna m.in. od ilości osób zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Oznacza to, że przynajmniej jeden pracownik na zmianę powinien regularnie odbywać szkolenie pierwszej pomocy. Dzięki temu będzie miał możliwość zdobywania, utrwalania oraz uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

 

Czy w przypadku małych firm i instytucji konieczne jest wyznaczanie osób do udzielania pierwszej pomocy?

Obowiązek wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pomocy w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia dotyczy wszystkich pracodawców. Wynika to z faktu, że konieczność jej udzielania może się przytrafić każdemu i w każdej chwili.

 

Czy pracodawca musi mieć ukończony kurs pierwszej pomocy?

Obecne prawo nakazuje wyłącznie wyznaczenie pracowników do jej udzielania. Niemniej jednak należy pamiętać, że im większa liczba pracowników będzie posiadała wiedzę z zakresu czynności ratunkowych, tym wyższy będzie poziom bezpieczeństwa w firmie.

 

Kto w zakładzie pracy udziela pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia?

W przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia za udzielenie pierwszej pomocy odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez pracodawcę. Dlatego tak ważne jest to, aby te osoby posiadały niezbędną wiedze.

 

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy?

Pierwszym z nich jest oczywiście wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za czynności ratunkowe. Niemniej jednak pracodawca zobowiązany jest również do udostępnienia pracownikom środków do udzielania pierwszej pomocy, a także do zwalczania pożarów i ewakuacji osób zatrudnionych w zakładzie.

 

Akty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy

Podstawowe przepisy dotyczące udzielania pierwszej pomocy zawarte są w Kodeksie Karnym. W przypadku pierwszej pomocy w zakładzie pracy warto zapoznać się również z Kodeksem Pracy.

 

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Jeśli zależy Ci na zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości pracy w Twojej firmie, to warto zadbać o dobrą jakość szkoleń z pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do jej udzielania. Nasza firma oferuje kursy pierwszej pomocy przygotowane przez profesjonalistów. Program kursu jest w każdym przypadku dostosowany do najnowszych wymogów prawnych oraz indywidualnie dopasowany do potrzeb klientów.

Nasze szkolenia pozwalają na skuteczne minimalizowanie zagrożeń. Ponadto są praktyczne i mają wygodną formę kursów w formie stacjonarnej lub online. Dzięki temu pracownicy mogą uzupełniać i odświeżać swoją wiedzę w dowolnym czasie.

 

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy to nasz chleb codzienny. Dlatego zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą https://bhp-protex.pl/pierwsza-pomoc/

Dodaj komentarz