Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Obejrzyj poniższy film instruktażowy.
https://www.youtube.com/watch?v=uI1g47hYe2Q&t=8s
Wchodzimy w  zakładkę .


Następnie klikamy w odpowiednie zamówienie, przycisk
Wyświetla się panel za pomocą którego możemy dodać użytkowników.</strong></span></p> <p><span style=

Na pasku wybieramy odpowiedni rodzaj z zakupionych kursów
 


Wprowadź dane pracownika.
Pamiętaj! Każdy adres e-mail można przypisać wyłącznie do jednego konta, jeden raz! 

Jeśli pracownik nie posiada e-maila, w  takiej sytuacji możesz wprowadzić np.:    nazwisko@o2.pl
Poniżej znajduje się lista dodanych uczestników.

Przekaż dane do logowania pracownikowi.".</strong

Pracownik może odbyć szkolenie logując się za pomocą przekazanego loginu oraz hasła.
Poprzez stronę bhp-protex.pl, klikając zakładkę zaloguj się.".</strong
Film instruktażowy: Jak odbyć szkolenie.
https://www.youtube.com/watch?v=32EYoP3FYG0&t=5s
 
 

Aby pracownik mógł odbyć szkolenie należy jemu przekazać dane do logowania, które znajdują się w zakładce zarządzaj pracownikami.
Obejrzyj poniższy film instruktażowy:lub
Dane  pracowników do logowania znajdują się w zakładce zarządzaj pracownikami-lista pracowników.
Klikamy w zakładkę moje konto.
Następnie klikamy w odpowiednie zamówienie, przycisk .

Wyświetla się panel za pomocą którego możemy dodać użytkowników.
Na pasku wybieramy odpowiedni rodzaj z zakupionych kursów
Poniżej znajduje się lista dodanych uczestników.
Przekaż dane do logowania pracownikowi.
Pracownik może odbyć szkolenie logując się za pomocą przekazanego loginu oraz hasła.
Poprzez stronę bhp-protex.pl, klikając zakładkę zaloguj się.
Film instruktażowy: Jak odbyć szkolenie.
https://www.youtube.com/watch?v=32EYoP3FYG0&t=5s

Najprawdopodobniej  wpisujecie Państwo adres e-mail który jest już przypisany do innego konta!  Każdy adres e-mail można przypisać wyłącznie do jednego  konta, jeden raz!  W takiej sytuacji można wprowadzić np.:  nazwisko@firma.pl

 

Konto z którego dokonano zakupu  uzyskało uprawnienia administratora. Jeśli sam chciałbyś odbyć kurs, należy utworzyć konto, zgodnie z poniższą instrukcją. Pamiętaj! Adresu e-mail podanego w zamówieni nie można użyć przy tworzeniu konta użytkownika. Każdy adres e-mail można przypisać wyłącznie do jednego konta, jeden raz! W takiej sytuacji możesz wprowadzić np.: nazwisko@firma.pl


https://www.youtube.com/watch?v=uI1g47hYe2Q

Zakupione szkolenia znajdują się w zakładce.</strong></span></p> <p><span style=Następnie klikamy w odpowiednie zamówienie, przycisk ></strong></span><br /><span style='color:#000000; ></strong></span></p> <p><span style=

 

 

 

Wyświetla się panel za pomocą którego możemy dodać użytkowników. ></strong></span></p> <p><span style=

 

 

 

Na pasku wybieramy odpowiedni rodzaj z zakupionych kursów></strong></span></p> <p><span style=

 

 

 

Poniżej znajduje się lista dodanych uczestników.
></strong></span></p> <p><span style=

Wejść w  zakładkę moje konto.Następnie klikamy w odpowiednie zamówienie, przycisk .Na pasku wybieramy odpowiedni rodzaj z zakupionych kursów


Poniżej znajduje się lista dodanych uczestników.


Jeśli chcieli by Państwo uzyskać podgląd w innej grupie szkoleniowej, na rozsuwanym pasku należy wybrać inny rodzaj szkolenia

Jeśli podczas dodawania użytkownika wprowadziliście Państwo niepoprane dane, nie ma możliwości usunięcia ich z waszego panelu administratora. W takiej sytuacji należy skontaktować się z nami.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu testu, należy kliknąć  przycisk ,a następnie 
Jeśli logujecie się Państwo ponownie, certyfikat jest dostępny na koncie użytkownika w zakładce

Faktura za zakupione produkty automatycznie zostanie wysłana po dokonaniu płatności, na wskazany przez Państwa w zamówieniu adres e-mail.   W przypadku braku wiadomości w skrzynce odbiorczej, proszę sprawdzić spam. Faktury są wysyłane z @ szkolenia@bhp-protex.pl.

Dodatkowo fakturę można pobrać z poziomu konta na platformie.

Aby to zrobić należy wejść w Moje Konto, w zamówieniu kliknąć Zobacz, i na dole strony będzie faktura do pobrania.

W trosce o środowisko standardowo nasze certyfikaty dostarczamy w formie elektronicznej.
Na Państwa życzenie jest możliwość zamówienia   certyfikatu w wersji tradycyjnej, w tym celu   proszę:

1. Zakupić odpowiednią ilość certyfikatów które mamy przesłać w formie papierowej.

Link do zakupu certyfikatu:
https://platforma.bhp-protex.pl/produkt/zaswiadczenie-w-wersji-papierowej/

2. Przesłać na e-mail biuro@bhp-protex.pl:

–  wygenerowane certyfikaty uzyskane po ukończeniu szkolenia,
– dane firmy zamawiającej certyfikaty,
– dane do wysyłki certyfikatów.
Certyfikaty zostaną wysłane do Państwa za pomocą Poczty Polskiej, listem poleconym na wskazany przez Państwa adres. 
Certyfikat w wersji elektronicznej jest honorowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy.
Certyfikat ukończenia szkolenia jest dostępny natychmiast po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego, w zakładce certyfikaty w formie PDF, na którym widniej nasza pieczęć z podpisem organizatora szkolenia.  Jest on  wystawiony zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.

Jeśli reprezentujecie Państwo jednostkę budżetową, średnią lub dużą firmę i chcielibyście otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności, w tym celu prosimy o kontakt: biuro@bhp-protex.pl, tel. 730-302-220 lub poprzez formularz kontaktowy  

Konto z którego dokonano zakupu  uzyskało uprawnienia administratora. Jeśli sami Państwo chcieli by odbyć kurs, należy utworzyć konto, zgodnie z poniższą instrukcją.
https://www.youtube.com/watch?v=uI1g47hYe2Q&t=10s
 
Pamiętaj! Adresu e-mail podanego w zamówieni nie można użyć przy tworzeniu konta użytkownika. Każdy adres e-mail można przypisać wyłącznie do jednego konta, jeden raz!  W takiej sytuacji możesz wprowadzić np.:    nazwisko-nazwa-firmy@o2.pl
 
Aby dodać nowego użytkownika należy wejść  w  zakładkę moje konto.
Wyświetla się panel za pomocą którego możemy dodać użytkowników.
Na pasku wybieramy odpowiedni rodzaj z zakupionych kursów
Wprowadź  niezbędne dane.
Pamiętaj! Adresu e-mail podanego w zamówieni nie można użyć przy tworzeniu konta użytkownika. Każdy adres e-mail można przypisać wyłącznie do jednego konta, jeden raz!  W takiej sytuacji możesz wprowadzić np.: nazwisko-nazwa-firmy@o2.pl

 
Możecie Państwo odbyć szkolenie, logując się za pomocą loginu oraz hasła.
Poprzez stronę bhp-protex.pl, klikając zakładkę zaloguj się.
Film instruktażowy: Jak odbyć szkolenie.
https://www.youtube.com/watch?v=32EYoP3FYG0&t=5s

 

Czas na wykorzystanie zakupionych szkoleń jest nieograniczony.
Regularnie szkolicie Państwo pracowników, zakupcie pakiet szkoleń w niższej cenie. W dowolnym czasie dodawajcie pracowników do szkoleń, czas na wykorzystanie pakietu jest nieograniczony.
Aby sprawdzić cenę poszczególnych pakietów należy wybrać odpowiedni rodzaj szkolenia w naszym sklepie, następnie na rozsuwanym pasku zaznaczyć odpowiednią ilość pracowników. System automatycznie wskaże nam cenę za szkolenie 1 uczestnika.</strong></span></p><br />
<p><span style=

Program szkoleń takich jak np.:
– szkolenia dla osób zarządzających innymi pracownikami lub pracodawców
– szkolenie na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
przewiduje większą liczbę godzin, w związku z tym, czas na jego realizacje został zaplanowany na 2 dni.  System w połowie szkolenia zablokuje Państwu dostęp do kursu. Kurs można kontynuować po 24 godzinach od ukazania się komunikatu.

Szkolenia e-learning BHP są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy, w związku z tym, iż są zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.

Zarówno szkolenie bhp online, jak i test egzaminacyjny są nieograniczone czasowo.

Do egzaminu końcowego można podchodzić wielokrotnie, aż do uzyskania wyniku pozytywnego

Posiadamy niezbędne kwalifikacje dla Specjalistów ds. BHP: ukończone studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanie pedagogiczne oraz wieloletnią praktykę zawodową.

Wersja elektroniczna

Wybierając ten wariant otrzymujecie Państwo dokumentacje w której należy wprowadzić. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wprowadzenie danych zajęło jak najmniej czasu. Dla Państwa wygody miejsca w których należy wprowadzić lub zweryfikować dane zostały specjalnie oznaczone.

 

Po najechaniu kursorem na komentarz podświetla się tekst, którego dotyczą informacje w komentarzu.  Zapoznaj się z wyświetloną informacją, następnie uzupełnij niezbędne dane.

Wersja papierowa

Po wyborze tej opcji nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących Państwa działalności.   Następnie przygotujemy dokumentacje szytą na miarę Państwa potrzeb, która zostanie wysłany w ciągu 48h od czasu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji od Państwa. Gdy otrzymacie Państwo dokumentacje do waszych obowiązków pozostanie:

  • zapoznanie pracowników z dokumentacją
  • uzupełnienie stosownych oświadczeń
  • uzupełnienie informacji w rejestrach / wykazach