Pierwsza pomoc

Dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna?

Zgodnie z art. 162 Kodeksu Karnego każdy ma obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Wdrożenie odpowiednich działań przed przybyciem pogotowia – czyli właśnie pierwsza pomoc – często jest decydujące.  Trzeba jednak pamiętać, że wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale także wysokiego poziomu opanowania.

Takie umiejętności można osiągnąć tylko dzięki praktyce i profesjonalnym szkoleniom. Dlatego oferujemy Państwu kursy prowadzone przez czynnych ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem. W ten sposób zapewniamy aktualność przekazywanych informacji oraz możliwość skonsultowania swoich wątpliwości ze specjalistami.

Czym charakteryzują się nasze kursy pierwszej pomocy?

Nasze szkolenia mają formę warsztatów, co oznacza, że część teoretyczna przeplata się z częścią praktyczną. Dzięki temu pracownicy mogą na bieżąco ćwiczyć i przyswajać sobie wiedzę na omawiane tematy.

Wiemy również, że każda firma charakteryzuje się innymi warunkami i organizacją pracy. To z kolei pociąga za sobą różne zagrożenia i niedogodności. Dlatego też nasze kursy są dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Szkolenie kończy się wydaniem imiennego zaświadczenia o jego odbyciu. Dokument ten zawiera również informację na temat ramowego programu kursu, dzięki czemu stanowi potwierdzenie posiadania wiedzy z zakresu konkretnych problemów.

Szkolenia w trzech językach Z dowolnego miejsca, i dowolnej porze bez ograniczeń czasowych.

Najlepsze szkolenia BHP online

Wygodne Rozwiązanie, Zrób Kurs Przez Internet. Zdobądź Certyfikat.
Zobacz aktualną ofertę szkoleń na naszej platformie.