Pierwsza pomoc

Czym charakteryzują się nasze kursy pierwszej pomocy?

Nasze szkolenia są prowadzone przez czynnych ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem w formie warsztatów. Oznacza to, że główną część szkolenia stanowią elementy praktyczne, które przeplatają się w minimalnym stopniu z częścią teoretyczną.

Podczas naszych szkoleń staramy się zaangażować wszystkich uczestników, tak aby każdy z nich aktywnie uczestniczył w części praktycznej. Dzięki temu przyswajanie wiedzy staje się przyjemnością, a zapamiętywany materiał jest znacznie trwalszy.

Wiemy również, że każda firma charakteryzuje się innymi warunkami i organizacją pracy, co niesie ze sobą różne zagrożenia i niedogodności. Dlatego nasze kursy są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, podczas których szczególnie omawiamy potencjalne zagrożenia występujące w danym środowisku pracy.

Szkolenie kończy się wydaniem imiennego zaświadczenia o jego odbyciu. Dokument ten zawiera również informacje na temat ramowego programu kursu, co stanowi potwierdzenie posiadania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna?

Szybkie działanie w przypadku wypadku, zatrzymania krążenia lub innych nagłych sytuacji medycznych może dosłownie uratować życie. Te sytuacje mogą nas spotkać nie tylko w miejscu pracy, ale także w życiu codziennym.

Znajomość pierwszej pomocy to nie tylko obowiązek prawny, ale także społeczna odpowiedzialność. Możesz pomóc nie tylko swoim bliskim, ale również osobom obcym w sytuacjach awaryjnych.

Nikt nie jest odporny na nieszczęścia. Dlatego warto zdobyć umiejętności pierwszej pomocy, co sprawi, że będziesz lepiej przygotowany na nieoczekiwane sytuacje i zyskasz większą pewność siebie w razie potrzeby.

Pamiętaj, że pierwszą pomoc można nauczyć się i praktykować. Warto zainwestować czas w zdobycie wiedzy i umiejętności, które mogą uratować życie! Te umiejętności można rozwijać dzięki praktyce i profesjonalnym szkoleniom, dlatego oferujemy Państwu kursy prowadzone przez specjalistów z zakresu ratownictwa medycznego.

Regulacje prawne

Kodeks Karny

Zgodnie z art. 162 Kodeksu Karnego każdy ma obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

Kodeks Pracy

Zgodnie z Art. 2091 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek:

  • Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
  • Wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
    Obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za realizację tych zadań spoczywa na każdym pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników, obejmuje on nawet pracodawców zatrudniających jednego pracownika.

Szkolenie jest skierowane do osób, które zostały wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz innych zainteresowanych, chcących zdobyć podstawową wiedzę ratującą życie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami z pierwszej pomocy?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Najlepsze szkolenia BHP online

Wygodne Rozwiązanie, Zrób Kurs Przez Internet. Zdobądź Certyfikat.
Zobacz aktualną ofertę szkoleń na naszej platformie.