You are currently viewing Ochrona pracy kobiet

Ochrona pracy kobiet

Ochrona pracy kobiet

Jeśli jesteś pracodawcą i zatrudniasz kobiety, to z pewnością przynajmniej słyszałeś o tym, że bhp dla kobiet różni się nieco od bezpieczeństwa i higieny pracy mężczyzn. Mało tego, istnieje lista prac, których osoby płci pięknej nie mogą realizować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jakie to są prace, i jakich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy trzeba przestrzegać w przypadku zatrudniania kobiet? Tego właśnie dowiesz się z niniejszego wpisu.

Wykaz prac niedozwolonych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, nie mogą one wykonywać:

  • prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
  • prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (dotyczy to m.in. ręcznego podnoszenia i przenoszenia ładunków, lub też innych uciążliwych i szkodliwych czynności wykonywanych przy ręcznych pracach transportowych),
  • prac, które – ze względu na panujące warunki lub sposób realizowania obowiązków zawodowych – mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie kobiet, a także przebieg ciąży lub karmienia piersią.

Do tego rodzaju obowiązków zawodowych zalicza się m.in. wykonywanie czynności przy ręcznych pracach transportowych, przenoszenie ciężarów, czy też (dla kobiet w ciąży) praca w pozycji stojącej łącznie przez ponad 3 godziny na dobę.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia

Ochrona zdrowia kobiet w okresie ciąży i karmienia wymaga zastosowania takich rozwiązań, jak zmniejszone normy dźwigania oraz odpowiedni maksymalny kąt nachylenia, w przypadku transportowania towarów po nierównej powierzchni.

Obowiązki pracodawcy w stosunku do kobiet w tych okresach przedstawiamy poniżej.

Ochrona kobiet w ciąży w trakcie wypowiedzenia

Obowiązek ten oznacza, że jeśli w trakcie trwania wypowiedzenia kobieta dowie się, że jest w ciąży, to wówczas owo wypowiedzenie traci ważność. Wyjątkiem jest sytuacja, w której następuje ono za porozumieniem stron.

Zasady te dotyczą również sytuacji, gdy dana kobieta była świadoma swojego stanu jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia.

Umożliwianie wykonywania badań lekarskich

Jeśli kobieta będąca w ciąży nie jest w stanie wykonać badań poza czasem pracy, to wówczas pracodawca jest zobowiązany do udzielenia jej w tym celu stosownego zwolnienia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W takiej sytuacji wysokość wypłaty z miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie, oblicza się traktując okres badań jako czas urlopu.

Ograniczenie czasu pracy przy komputerze

Zgodnie z obecnym prawem łączny czas wykonywania pracy przy komputerze w przypadku kobiet w ciąży nie może przekraczać 8 godzin w ciągu dnia, a jednorazowo – 50 minut. Jest to związane z wymuszoną pozycją ciała, która może być niekorzystna dla kręgosłupa.

Rzeczywisty czas pracy przy komputerze może wynosić maksymalnie 6 godzin i 40 minut.

Normy dźwigania

Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą przenosić zbyt ciężkich ładunków, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekroczyć 3 kg.

Natomiast w przypadku kobiet karmiących piersią nie może ona być większa niż 6 kilogramów przy pracy stałej oraz 10 kilogramów przy pracy dorywczej.

Dostosowanie tempa pracy

W przypadku kobiet ciężarnych i karmiących piersią zakazane jest również narzucanie określonego rytmu pracy. Wynika to z konieczności odpoczywania lub też podania dziecku pokarmu wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

A co jest zakazane?

Istnieje kilka rzeczy, których pracodawca nie może robić w stosunku do kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jedną z nich jest zatrudnianie kobiet w godzinach nadliczbowych. Nie można również zatrudniać ich w wymiarze pracy dłuższym niż 8 godzin dziennie.

Oprócz tego zakazane jest:

  • zatrudnianie kobiet w ciąży lub karmiących piersią do pracy w nocy,
  • zatrudnianie ich w systemie przerywanego czasu pracy,
  • delegowanie poza miejsce pracy.

Dodatkowo kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać czynności o dużym obciążeniu pracą fizyczną.

Czy ochrona dotyczy wszystkich kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Dotyczy ona tylko tych kobiet, które przedstawiły stosowne zaświadczenie lekarskie. W przeciwnym razie konieczność udzielania ochrony nie obowiązuje.

Jakie są skutki łamania zasad BHP?

Skutki mogą być oczywiście różne, w zależności od tego, jaka zasada zostanie zaniedbana. Postaramy się jednak przedstawić najważniejsze z nich.

Dodaj komentarz