You are currently viewing Czy wiesz, czym jest instruktaż stanowiskowy?

Czy wiesz, czym jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to proces szkoleniowy, którego głównym celem jest wprowadzenie nowego pracownika na konkretne stanowisko pracy. Ma on na celu zapewnienie zrozumienia i nabywania umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany na podstawie ramowego programu szkolenia opracowanego w odniesieniu do danego stanowiska.

 

Elementy instruktażu stanowiskowego obejmują:

Prezentację stanowiska pracy: Wprowadzenie do specyfiki danego stanowiska, zakresu obowiązków i oczekiwań.

Omówienie zasad i procedur: Przekazanie informacji na temat procedur, zasad bezpieczeństwa z omówieniem potencjalnych zagrożeń i metod ochrony przed nimi, itp.

Szkolenie praktyczne: Praktyczne szkolenie w zakresie konkretnych umiejętności lub korzystania z narzędzi związanych ze stanowiskiem.

 

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy:

Instruktaż może być prowadzony przez różne osoby, w zależności od specyfiki firmy. Może to być przełożony, kierownik, doświadczony pracownik na danym stanowisku, a w małych firmach nawet sam pracodawca.

Ważne jest, aby instruktaż był kompleksowy, dostosowany do potrzeb danego stanowiska, a nowy pracownik powinien mieć możliwość zadawania pytań i uzyskiwania potrzebnej pomocy.

Kwalifikacje osoby przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy:

Osoba przeprowadzająca instruktaż powinna posiadać wcześniejsze szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców lub innych osób zarządzających pracownikami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Zachęcamy do skorzystania z naszej kategorii do pobrania, znajdziecie tam Państwo instrukcję wypełnienia karty szkolenia wstępnego:

Kliknij tutaj

Dodaj komentarz