You are currently viewing Czy pracodawca ma obowiązek szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji?

Czy pracodawca ma obowiązek szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji?

Szkolenie ppoż zwykle przyczynia się do znacznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wiedza z zakresu postępowania w razie pożaru pozwala na odpowiednią reakcję, a tym samym zaoszczędzenie czasu, od którego może zależeć czyjeś zdrowie lub życie.

Wielu pracodawców zastanawia się, czy organizacja szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest dla nich obowiązkowa. Jeśli również zadajesz sobie to pytanie, to warto, abyś przeczytał ten wpis.

 

Czy szkolenie ppoż jest obowiązkowe?

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy pracodawca (a więc osoba, która zatrudnia innych ludzi na umowę o pracę) jest zobowiązany do informowania pracowników o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy, a także związanych ze środowiskiem poszczególnych stanowisk i wykonywanymi czynnościami.

Obowiązkiem zatrudniającego jest również udostępnianie wiedzy dotyczącej działań ochronnych i zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie tych zagrożeń lub też ich ograniczenie.

Pracodawca musi też wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy oraz  osoby do prowadzenia działań w celu zwalczania pożarów, w tym również przeprowadzania ewakuacji pracowników. Te ostatnie muszą zostać przeszkolone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą musi mieć ukończony kurs bhp i ppoż?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie mamy obowiązku organizowania dla samych siebie szkoleń bhp i ppoż. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że sytuacja się zmienia, jeśli zatrudnimy choć jednego pracownika.

 

Czy pracodawca musi zatrudniać inspektora ppoż?

Inspektor ppoż to osoba, która może w istotny sposób wesprzeć pracodawcę w ochronie przeciwpożarowej i zapoznawaniu pracowników z przepisami, które jej dotyczą. Może on odpowiadać również za:

 • kontrolę przestrzegania przepisów technicznych, budowlanych i instalacyjnych,
 • doradzanie w zakresie wyposażenia obiektu w przedmioty służące do ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy,
 • zapewnianie konserwacji i naprawy urządzeń ppoż,
 • doradzanie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i dotyczących ewakuacji pracowników,
 • doradzanie w zakresie przygotowania obiektu do przeprowadzania akcji ratowniczych,
 • szkolenia przeciwpożarowe,
 • ustalanie sposobów postępowania w przypadku zagrożenia,
 • opracowywanie i aktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych,
 • organizowanie próbnych ewakuacji pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy nie mają obowiązku zatrudniania inspektora ppoż na pełen etat. Rolę tę mogą odgrywać pracownicy zatrudnieni w zakładzie, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

 

Czy specjalista od BHP może przeprowadzić szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Szkolenia ppoż często prowadzone są przez specjalistów wyłącznie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie jest to jednak prawidłowe. Zgodnie z art. 4 p. 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej czynności związane z zapobieganiem pożarom (w tym również szkolenie przeciwpożarowe) oraz ograniczaniem ich skutków mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Podstawowym obowiązkiem jest ukończenie szkoły średniej. Oprócz tego osoby prowadzące szkolenia przeciwpożarowe muszą wykazywać się co najmniej jednym z poniższych tytułów:

 • inżyniera pożarnictwa,
 • inżyniera z ukończoną specjalizacją Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
 • inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 • technika pożarnictwa.

Tak więc specjalista prowadzący szkolenia bhp może prowadzić kursy z zakresu zwalczania pożarów tylko pod warunkiem, że posiada wymagane do tego kwalifikacje.

 

Wybierz profesjonalne szkolenia z zakresu ppoż!

Jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Posiadamy wszystkie obowiązkowe certyfikaty i na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę.

Programy naszych kursów obejmują wszelkie istotne punkty, tj. urządzenia przeciwpożarowe, przyczyny powstawania pożaru, eliminacja zagrożenia tego rodzaju niebezpieczeństwami, udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz przeprowadzanie ewakuacji.

 

Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru na terenie swojego zakładu, to zachęcamy Cię do zakupu naszego szkolenia ppoż. Możesz to zrobić tutaj 

Dodaj komentarz