You are currently viewing Co powinna zawierać instrukcja BHP w zakładzie pracy ?

Co powinna zawierać instrukcja BHP w zakładzie pracy ?

Instrukcja BHP to dokument określający najbardziej istotne czynniki wykonywanej pracy, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja musi być w pełni zrozumiałą dla osób zatrudnionych i wskazywać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. W dokumencie powinien się obligatoryjnie znaleźć także opis sposobów bezpiecznego wykonywania danej pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, stwarzających zagrożenie.

Instrukcja w swej treści zawiera obowiązki pracownika w zakresie bhp, zasady poruszania się w zakładzie, a także opis udzielania pierwszej pomocy. W dokumencie nie może też zabraknąć sposobu postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia. Instrukcja musi zawierać opis wykonywania prac przy konkretnych urządzeniach, narzędziach oraz informację o stosowanych w przedsiębiorstwie procesach technologicznych. Instrukcja bezpieczeństwa higieny pracy jest zbiorem reguł i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracowników. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie zapisy w takim dokumencie nie mogą kolidować z innymi przepisami i normami.

Dodaj komentarz