You are currently viewing Czy każdy pracownik powinien odbyć szkolenie BHP?

Czy każdy pracownik powinien odbyć szkolenie BHP?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom możliwość odbycia szkolenia BHP dostosowanego do potrzeb zajmowanego stanowiska. Musi on również udostępnić instrukcje i zapewnić instruktaż stanowiskowy.

  • 2 p. 2 Rozporządzenia nakłada na pracodawcę również obowiązek poinformowania osób, które zatrudnia, o niebezpieczeństwach związanych z miejscem pracy i wykonywanymi czynnościami. Uzyskanie tych informacji pracownik poświadcza własnym podpisem.

Szkolenia BHP wstępne

Pierwsze szkolenie BHP przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku. Jego program powinien być dostosowany do warunków pracy i obowiązków zatrudnionego. Obejmuje ono zawsze dwa etapy.

Szkolenie wstępne ogólne

Określa się je jako “instruktaż ogólny”. Trwa minimum 3 godziny lekcyjne, czyli 2 godziny i 15 minut. Trzeba jednak pamiętać, że priorytetem jest tu nie jak najszybsze odbycie kursu, lecz przekazanie pracownikom wszystkich niezbędnych informacji. Dlatego też czas ten może zostać dowolnie wydłużony.

W trakcie instruktażu ogólnego pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę oraz umiejętności potrzebne do wykonywania swoich obowiązków w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Instruktaż stanowiskowy

Organizuje się go w celu zapoznania pracownika ze środowiskiem, w jakim będzie pełnił swoje obowiązki, a także wynikającymi z nich zagrożeniami, sposobami ochrony i metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Szkolenia stanowiskowe trwają nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych. Wyjątkiem są instruktaże stanowiskowe dla pracowników administracyjno biurowych. W takich przypadkach instruktaż trwa minimum 2 godziny lekcyjne. Czas trwania szkolenia może jednak zostać wydłużony ze względu na stopień przygotowania pracownika do wykonywania zawodu oraz jego staż pracy. Wpływa na niego również rodzaj wykonywanych obowiązków i związane z nimi niebezpieczeństwa.

Kto musi odbyć wstępne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Szkolenie wstępne BHP muszą przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Każdy jest bowiem zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do udzielenia pierwszej pomocy osobie, która z różnych względów może jej potrzebować.

Szkolenie okresowe bhp

Oprócz odbywania szkoleń wstępnych pracownik zobowiązany jest również do aktualizowania swojej wiedzy z zakresu  BHP na szkoleniach okresowych, a pracodawca musi mu taką możliwość zapewnić. Do odbywania szkoleń okresowych zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz pracodawcy.

Co ile lat szkolenie bhp?

Czy kursy BHP online są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy?

Szkolenia e-learning BHP są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy, ponieważ są zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.

Czy można odbyć szkolenie bhp online?

Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy często kojarzą nam się z przykrym obowiązkiem. Warto jednak pamiętać, że – niezależnie od tego, jaki charakter ma praca, którą wykonujemy – istnieje możliwość odbywania szkoleń bhp online. Wyjątkiem są szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych. W tym wypadku szkolenie powinno być przeprowadzone w formie instruktażu.

Zaletą takiego rozwiązania jest z całą pewnością wygodna forma i możliwość realizacji w każdym miejscu i o każdej porze. Nasza firma oferuje dostęp do platformy BHP 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu możesz również w każdej chwili otworzyć sobie potrzebne Ci materiały i odświeżyć najważniejsze wiadomości!

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony!

Dodaj komentarz