You are currently viewing Pracodawco pamiętaj! Do 31.12.2023 r. należy uzupełnić szkolenie BHP pracowników

Pracodawco pamiętaj! Do 31.12.2023 r. należy uzupełnić szkolenie BHP pracowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego od dnia 1 lipca 2023 roku, pragniemy przypomnieć, że istnieje obowiązek uzupełnienia szkoleń z zakresu BHP dla wszystkich pracowników w terminie do 180 dni.

 

Kto musi odbyć szkolenie BHP?

Szkolenie BHP musi odbyć każdy z pracowników przed dopuszczeniem do pracy oraz cyklicznie je uzupełniać.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

§ Regulacje Prawne

art.  2373. Kodeks Pracy

§  1. 

 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§  2. 

 Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§  21

 

 Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Dodaj komentarz