You are currently viewing Czy szkolenie BHP przez Internet jest zgodne z prawem ?

Czy szkolenie BHP przez Internet jest zgodne z prawem ?

Chcąc podjąć nową pracę, lub odświeżyć posiadane informacje musimy przejść przez szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej odbywa się ono w formie instruktażu czy seminarium, twarzą w twarz z osobą prowadzącą szkolenie. Mało kto wie, że możliwe jest także samokształcenie kierowane. Polega ono na zdobywaniu wiedzy dzięki pozyskanym od organizatora materiałów szkoleniowych. Materiały mogą być dostarczone osobiście, poprzez pocztę lub przez Internet.

Musi być jednak zapewniona konsultacja ze szkoleniowcem w razie posiadania wątpliwości, lub chęci dowiedzenia się czegoś wykraczającego ponad program. Szkolenia BHP odbywające się przez Internet są zgodne z prawem od czasu wydania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w 2004 roku, jednak w tej formie mogą odbywać się jedynie szkolenia okresowe, a korzystać z nich mogą określone grupy zawodowe. Osoby zajmujące stanowiska robotnicze nie mogą skorzystać z tego udogodnienia. Dla tej grupy rekomendowany jest instruktaż przeprowadzony przy stanowisku ich pracy.

Dodaj komentarz